• slider image 467
:::
重要 鄭佳韻 - 輔導室 | 2023-10-16 | 點閱數: 384

  臺南市 112 年度資賦優異學生與家長親子成長營活動 
 

時間

課程主題

講師

地點

1

08: 30-08 : 50

報到

麻豆國小團隊

麻豆國小及人堂

2

08: 50-09 : 00

校長開場

麻豆國小李貞儀校長

3

09: 00-10 : 30

樂高動力機械進階 SPM

樂高全國知名講師

4

10: 00-10 : 10

休息一下

5

10: 40-12 : 10

機械小手臂

樂高全國知名講師

6

12: 10~~

                  滿滿收穫回家囉!

  •    注意事項:麻豆國小停車位有限,因當天學校還有辦理親職講座,請共乘或自行搭乘大眾交通工具
:::

相關網站導覽

[ more... ]