• slider image 400
  • slider image 423
  • slider image 432
:::
:::

空氣質量指數(AQI)

Shanhua的即時空氣品質
2023年05月28日 23時17分
42
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動

課程計畫網

相關網站導覽

[ more... ]

成語隨時背

ㄇㄞ ˇ ㄉㄨ ˊ ㄏㄨㄢ ˊ ㄓㄨ   
買了裝珍珠的盒子,而把珍珠退還。後用「買櫝還珠」比喻捨本逐末,取捨失當。

計數器

今天: 106106106
昨天: 9595
本週: 106106106
本月: 6914691469146914
總計: 374013374013374013374013374013374013
平均: 155155155